บัณฑิตรั้วดำเหลืองกับความภาคภูมิใจในวันแห่งความสำเร็จ