19กันยายน2562นาฏยนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่