รายการทันทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวันที่ 18 มกราคม 2559