รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่11เมษายน2559