รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่18เมษายน2559