รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่16พฤษภาคม2559