รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่13มิ.ย.2559