รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่25กรกฎาคม2559