สกู๊ปพิเศษ 201058 - พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์