รายงานพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558 - โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในวันบัณฑิตานุสรณ์