ข้อมูลข่าวสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558 - โปรดระวังทรัพย์สินสูญหาย