ข้อมูลข่าวสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558 - จุดที่พักผู้ปกครอง