ข้อมูลข่าวสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558 - การให้บริการรถราง