รายงานพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - แอ่วกาด ตลาด เชียงใหม่