ข่าวประชาสัมพันธ์

PR News


ภาพกิจกรรม

Photo Activities

งานประชาสัมพันธ์ สัมภาษณ์สมาชิกชมรม MEDIA CMRU นำเสนอกิจกรรมเรียนรู้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ผ่านรายการ CMRU In Box

นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา มร.ชม. จัดนิทรรศการ “พ่อหลวงของเรา”แสดงความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านภาพวาดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ผุดแคมเปญ “สะพานลอยที่ถูกลืม” กระตุ้นประชาชนเห็นความสำคัญสะพานลอยลดปัญหาอุบัติเหตุ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดงาน 4 ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นราชัน


พิงค์ราชภัฏ

Ping Rajabhat ปีที่ 17 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2563

Ping Rajabhat ปีที่ 17 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 16 -30 พฤศจิกายน 2563

Ping Rajabhat ปีที่ 17 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2563

Ping Rajabhat ปีที่ 17 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 16-31 ตุลาคม 2563