ข้อมูลประกาศเสียงตามสายเวลา 07.00 – 08.00 น.

วันที่ รายละเอียด
ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด

รายการเสียงตามสาย CMRU FOOD CENTER

# รายการเสียงตามสาย โหลด
cmru food center ประจำวันที่ 17-25ธ.ค.2559พัชริดา เขียวขุนเนิน
cmru food center ประจำวันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2559 พัชริดา เขียวขุนเนิน
cmru food center ประจำวันที่ 1-4ธ.ค.2559สุกัญญา แก้ววรรณ
cmru food center ประจำวันที่ 28-30พ.ย.2559สุกัญญา แก้ววรรณ
cmru food centerประจำวันที่21-27พ.ย.2559พัชร์สิตา
CMRU food center ประจำวันที่ 14 - 20 พ.ย.2559พัชริดา
CMRU food center ประจำวันที่ 7-13พ.ย.2559เสาวลักษณ์
CMRU food center ประจำวันที่ 31ต.ค.-6พ.ย.2559
CMRU food center บทเพลงถวายอาลัยรัชกาลที่ 9 วันที่ 14 - 30 ต.ค.2559
cmru food center10-16ต.ค2559(ถวายอาลัยรัชกาลที่9)
EDITcmru food center10-16ต.ค2559 แก้ไขกำหนดการปริญญา2559
cmru food center ประจำวันที่ 10-16ต.ค2559 รายการปกติ
CMRU food Center ประจำวันที่ 3-9ตุลาคม2559
CMRU food Center ประจำวันที่ 26ก.ย.-2ต.ค.59
CMRU Food center ประจำวันที 19-25 ก.ย. 59
CMRU food center ประจำวันที่ 12-18ก.ย.2559
cmru food center ประจำวันที่ 5-11ก.ย.2559
cmru food centerประจำวันที่ 31ส.ค.-4ก.ย.2559
cmru food center ประจำวันที่ 21-31สิงหาคม2559
cmru food center ประจำวันที่ 15-20สิงหาคม2559
cmru food center ประจำวันที่ 1-7สิงหาคม2559
CMRU Food center ประจำวันที่ 22-31 ก.ค. 59
cmru food center ประจำวันที่ 11 - 17 ก.ค. 2559
cmru food center onair ประจำวันที่ 27มิ.ย.- 3ก.ค.2559
cmru food center ประจำวันที่ 20-26มิถุนายน2559
cmru food center ประจำวันที่ 13-19มิ.ย.2559
cmru food center ประจำวันที่ 16-22 พ.ค. 2559
cmru food center ประจำวันที่ 25เม.ย.-1พ.ค.59
cmru food center ประจำวันที่ 2-8 พ.ค. และ 9-15พ.ค.2559