ประชาสัมพันธ์ มร.ชม. จัดอบรม แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ มร.ชม. จัดอบรม “แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์”

          อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ “แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์” โดยมีนายชัยพินธ์ ขัติยะ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง   “เขียนข่าวอย่างไรให้โดนใจสื่อมวลชน” และนำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข่าวสื่อมวลชน”  ได้รับความสนใจจากผู้แทนหน่วยงานทั้งคณะ สถาบัน ศูนย์ สำนัก  เข้าร่วมโครงการจำนวน 33 คน   ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

 


ภาพเพิ่มเติม