ข่าวประชาสัมพันธ์

PR News


ภาพกิจกรรม

Photo Activities

Vhbbhj

Vhbbhj

นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา มร.ชม. จัดนิทรรศการ “พ่อหลวงของเรา”แสดงความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านภาพวาดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


พิงค์ราชภัฏ

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565