ข่าวประชาสัมพันธ์

PR News


ภาพกิจกรรม

Photo Activities

งานประชาสัมพันธ์ สัมภาษณ์สมาชิกชมรม MEDIA CMRU นำเสนอกิจกรรมเรียนรู้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ผ่านรายการ CMRU In Box

นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา มร.ชม. จัดนิทรรศการ “พ่อหลวงของเรา”แสดงความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านภาพวาดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ผุดแคมเปญ “สะพานลอยที่ถูกลืม” กระตุ้นประชาชนเห็นความสำคัญสะพานลอยลดปัญหาอุบัติเหตุ


พิงค์ราชภัฏ

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565