เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา

            

วิสัยทัศน์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีภาระหน้าที่ ดังนี้

 1. ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย พันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 2. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน
 3. บริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อบุคคล เสียงตามสาย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลและการติดต่อสอบถาม
 5. สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป
 6. รับผิดชอบด้านการถ่ายภาพกิจกรรมในงานพิธีสำคัญ
 7. จัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสสำคัญของมหาวิทยาลัยในระดับประเทศและระดับสากล
 8. ดำเนินการผลิตและออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
 9. ดำเนินการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม สาระความรู้และความบันเทิงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
 11. ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์โดยมีปรัชญา

“สื่อสารฉับไว เต็มใจให้บริการ สานสร้างภาพลักษณ์ เป็นที่ประจักษ์สู่สากล”

มีพันธกิจ คือ

 1. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
 2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
 3. สร้างสรรค์และผลิตสื่อที่มีความทันสมัย หลากหลาย และมีคุณภาพเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. พัฒนาระบบบริหารงานประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพด้วยการบริการที่เป็นเลิศโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมวลชน

นโยบายการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 1. ส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
 2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยให้ปรากฏสู่สาธารณชน
 3. เผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยโดยใช้สื่อทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอก
 4. เสริมสร้างงานประชาสัมพันธ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการทำงาน บุคลากรตลอดจนเทคโนโลยี
 5. เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าให้สาธารณชนได้รับทราบ
 6. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 7. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยทุกๆ ด้าน
 8. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
 9. เน้นการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดพลังในการทำงานทุกอย่างให้ประสบผลสำเร็จ

   

 

 

 • Slot Online

 • Slot Online Terpercaya

 • ceme Online

 • Slot Online

 • Slot Online

 • Ceme Online

 • Slot Online

 • Poker Online

 • slot Online

 • Slot Online

 • Slot Online

 • Ceme Online

 • Slot Gacor
 • Agen Slot Online Paling dipercaya tawarkan service terbaik dan paling bisa dihandalkan dan support konsumen setia selalu online 24 jam satu hari tanpa masalah.

  Cara cepat agar menang game judi slot online dengan modal sedikit.

  Agen judi slot online terpercaya deposit cuma 25rb.

  Bermain judi slot online di situs paling terpercaya.

  Bermain judi slot online di situs paling terpercaya 2022.

  Agen judi slot online terbaik resmi tahun 2022.

  Agen Slot online terbaik terpercaya

  Agen judi ceme online terpercaya dan terbaik tahun 2022.

  Klik789 sebagai website game slot online terbaik tentunya memiliki varian permainan yang bervariasi.

  Klik789 sebagai website game slot online terpercaya tentu menyediakan layanan customer service berpengalaman dimana berguna untuk memberikan bantuan kepada setiap pemain yang mungkin mengalami kesulitan pada saat ingin bermain.

  KLIK789 merupakan Website Game Poker online terbaik terbesar & terpercaya Di Indonesia.

  Rekomendasi agen judi bola tangkas online terbaik dan resmi tahun 2022.

  Slot online terbaik paling gacor terbaru 2022.

  Daftar situs slot online paling terpercaya dan resmi gampang menang.

  Daftar situs agen judi bola online 2022 terpercaya.

  agen judi ceme online online terbaik yang sudah memiliki ribuan member aktif.

  Game judi slot online dengan kategori ini merupakan game yang paling cocok untuk pemula yang mencari slot pragmatic bet murah.

  Game judi slot online dengan volatilitas tinggi berarti game tersebut akan semakin jarang memberikan kemenangan dalam sekali putaran.

  Agen judi resmi slot online terbaik deposit pulsa 24jam.

  IDN Poker adalah penyedia game judi poker online terbesar di dunia dengan beragam permainan kartu terbaik dan paling menarik saat ini.

  Rekomendasi agen judi ceme online terbaik dengan banyak hadiah menarik 2022.

  Agen judi slot online terbaik deposit pulsa dan bank lokal.

  Slot online sangat populer karena mereka memberi pemain kesempatan untuk memenangkan uang besar tanpa harus meninggalkan rumah.

  Bergabung dengan website slot online resmi terbaik mudah jackpot hari ini.