สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

CMRU Happy New Year 2022 ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ส่งความสุขรับปีขาล พ.ศ.2565

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

CMRU Happy New Year 2022 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

19กันยายน2562นาฏยนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

นาฏยนิพนธ์ระบำซอ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

นาฏยนิพนธ์มังคละเฉลิมรัช ม.ราชภัฏเชีัยงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

นาฏยนิพนธ์บั้งบูเจืองอิ้นหม่วนไต ม.ราชภัฏเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

นาฏยนิพนธ์เชิงสร้างสรรค์คะฉิ่น ม.ราชภัฏชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏ26มีนาคม2561

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ 19 มีนาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่12มีนาคม2561

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่5มีนาคม2561

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏ26กุมภาพันธ์2561

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

14ก.พ.61ประมวลภาพ วันราชภัฏ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่19ก.พ.2561

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่12ก.พ.2561

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่5ก.พ.2561

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่29ม.ค.2561

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่22ม.ค.2561

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่15ม.ค.2561

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่11ธ.ค.2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวันที่4ธันวาคม2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่27พ.ย.2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่20พ.ย.2560สัมภาษณ์ตัวแทนบัณฑิตรุ่น41

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่2ลาคม2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

บัณฑิตรั้วดำเหลืองกับความภาคภูมิใจในวันแห่งความสำเร็จ

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

นูรีดา ยะโกะ แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวง ร.9

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

วันทนีย์ ปังหลีเส็น แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวง ร.9

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

เรวัติ วงศ์บุญชัยเลิศ แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวง ร.9

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

ศุภรัตน์ ตาจ่อ แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวง ร.9

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

ราชภัฏเชียงใหม่แสดงความอาลัยแด่ร 9 นายจันทร์ตี บาน

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

ราชภัฏเชียงใหม่แสดงความอาลัยแด่ร.9 ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

ราชภัฏเชียงใหม่แสดงความอาลัยแด่ในหลวง ร.9 ผศ.พรพิมล วงศ์สุข

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

บันทึกความทรงจำภาพภ่ายในหลวงรัชกาลที่9

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่25กันยายน2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่18กันยายน2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่11กันยายน2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่4กันยายน2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่28สิงหาคม2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่21สิงหาคม2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่14สิงหาคม2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่7สิงหาคม2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่24กรกฎาคม2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

KM PRCMRU เริ่มต้นอย่างไรเมื่อรับหน้าที่พิธีกร

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่17กรกฎาคม2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่10กรกฎาคม2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่3กรกฎาคม2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่26มิถุนายน2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่19มิถุนายน2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่12มิถุนายน2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม5มิถุนายน2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่29พฤษภาคม2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่22พ.ค.2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinbox30ศูนย์วิทยาศาสตร์

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

งานเกษียณ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2013

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmru inbox 31 แนวทางจัดการขยะอย่างยั่งยืน

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinbox32วัยรุ่นยุคใหม่หัวใจพุทธศาสน์

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการเรื่องเล่าชาวราชภัฏ

CMRUinBoxNumber33เทศกาลไหว้พระจันทร์

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBox34ห้องสมุดประชาคมอาเซียน

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmru in box 35 ศูนย์จีนศึกษามร ชม

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmru inbox36ศูนย์ใบลานศึกษา

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBox37 USTCM2013

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU in Box บอกรักพ่อ 2556

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

USTCM

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

สิงห์-ราชภัฏ 2013 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmru inbox 38 ตลุยตลาดนัดอุดมศึกษาพาน้องเที่ยวอาเซียน

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinboxส่งสุขปีใหม่HNY2014

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBoxปี2NO.1ปันน้ำใจให้เด็กไทยถิ่นทุรกันดาร

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmru inboxปี2 เปิดแฟ้มนิเทศโชว์คดีที่17

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

CMRU's 90th Aniversary

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmru in boxปี2เพชรราชภัฏเพชรล้านนา2557

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU inboxปี2No 3 Eco Lanna

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinboxปี2NO 4summerวัยมันส์กิจกรรมสร้างสรรค์ชาวCMRU

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

Teaser นิทรรศการ 90 ปี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ในกิจกรรมเปิดสวนล้านนา ร.9

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

บัณฑิต ม ราชภัฏเชียงใหม่เฮ รับใบประกอบวิชาชีพครูทันสมัครสอบครูผู้ช่วย

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBoxปี2NO.5ท่องเมืองอาเซียนเรียนรู้บ้านพี่เมืองน้อง

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBoxปี2NO.6สุขใจปีใหม่ไทย

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruinboxปี2NO.7๙๐ปีแห่งความภาคภูมิใจจากฝึกหัดครูสู่ราชภัฏเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinboxปี2NO.8Art Youth Camp10

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinboxปี2NO.9ดิจิตอลทีวีมิติใหม่วงการสื่อ

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่InSide CMRU Ver.1

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruinboxปี2NO.10ต้อนรับวัยใสสู่รั้วดำเหลือง

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBoxปี2NO.11เชียร์บอลสร้างสรรค์มันส์สุดขั้วFIFAworldCUP2014

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinboxปี2NO.12บิลช็อคสมาร์ทโฟนกับความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBoxแด่แม่ดอกไม้ในใจของลูก cmruinbox cmruinbox

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBoxปี2NO.13CMRUfoodCenterศูนย์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruinboxปี2NO.14 KMการจัดการความรู้สู่ชุมชนนักปฏิบัติ

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBoxปี2NO.15จับจริง5จอม

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

wetvCMRUinBoxปี2NO 16Big cleaning Day

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBoxปี2NO.16ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมใจสร้างสุขภาวะฺBig cleaning Day2014

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBoxปี2NO.17CMRUchangeดูดีมีระเบียบเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัย

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU inboxร่วมยินดีบัณฑิตราชภัฏเชียงใหม่final

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruinboxปี2NO.18เปิดโลกกิจกรรม

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBoxปี2NO.19โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ cmruinbox cmruinbox

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBoxปี2NO.20โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBoxพ่อต้นแบบความดี

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruinboxปี2ส.ค.ส.2558สุขใจรับปีมะแม

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBoxปี3No.1open house CMRUเปิดบ้านเรียนรู้รอบรั้วราชภัฏ

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

สวัสดีปีใหม่2558:ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

สวัสดีปีใหม่2558:ผู้อำนวยการadiCET

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

สวัสดีปีใหม่:ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดีม.ราชภัฏเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

สวัสดีปีใหม่:รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

สวัสดีปีใหม่2558:คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

สวัสดีปีใหม่2558:คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

สวัสดีปีใหม่2558:อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

สวัสดีปีใหม่2558:ดร.ณรงค์ คองประเสิร์ฐ

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBoxปี3NO.4ธรรมะกับจริยธรรมในการทำงาน

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruInBoxปี3NO.3Recycle Designเฟอร์นิเจอร์สร้างสรรค์ลดปัญหาขยะ

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinboxปี3NO.2สานสัมพันธ์รั้วดำเหลืองลูกพระพิฆเนศวรเกมส์

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBox NithedSHOW18สมมติหรือเรื่องจริง

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUTVcmruinboxปี3NO.5ปัญหาหมอกควันภัยในอากาศจากการเผา

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUInBoxปี3Specialชุ่มฉ่ำวันสงกรานต์สานสัมพันธ์วันครอบครัว

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUInBoxปี3NO.6Beautiful YOGA

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruInBoxปี3NO.7StopSmokingเลิกบุหรี่ดีอย่างไร

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU InBoxปี3No.8สารพัดเคล็ดลับดับร้อนให้โลก

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBoxปี3No.9สรรค์สร้างสัมพันธ์สู่ความเท่าเทียมในสังคม

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU InBoxปี3NO 10CMRUมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmru InBoxปี3NO.11เพชรราชภัฏเพชรล้านนา2558

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinboxปี3NO.12Stock photo Camp

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruInBoxปี3NO.13คหกรรมศาสตร์ชวนเรียนรู้อาหารชาติอาเซียน

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUInboxปี3NO.14ธนาคารโรงเรียนห้องเรียนวิชาชีพฝึกนิสัยรักการออม

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

รายงานพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558 - แนะนำเส้นทางการเดินทางสู่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มร.ชม.

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

รายงานพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558 - แนะนำจุดจอดรถและจุดอำนวยความสะดวกในหอประชุมฯ

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

รายงานพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - ระเบียบปฏิบัติระหว่างการเสด็จพระราชดำเนิน

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

รายงานพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - Art in paradise

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

รายงานพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - Night safari

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

รายงานพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - ข้าวซอยเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

รายงานพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - เที่ยว 9 วัดเมืองเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

รายงานพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - พิพิธภัณฑ์เมืองเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

รายงานพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

รายงานพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนาง

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

รายงานพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - สวนสัตว์เชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

รายงานพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - แอ่วกาด ตลาด เชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU Inboxปี3No.15เปิดโลกการศึกษาสู่การเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

ข้อมูลข่าวสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558 - จุดประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

ข้อมูลข่าวสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558 - การให้บริการรถราง

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

ข้อมูลข่าวสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558 - การนัดหมายญาติ

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

ข้อมูลข่าวสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558 - จุดที่พักผู้ปกครอง

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

ข้อมูลข่าวสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558 - การติดตามข้อมูลข่าวสาร

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

ข้อมูลข่าวสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558 - โปรดระวังทรัพย์สินสูญหาย

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

ข้อมูลข่าวสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558 - โปรดระวังเด็กพลัดหลง

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

ข้อมูลข่าวสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558 - การบริการห้องสุขา

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

ข้อมูลข่าวสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558 - ข้อปฏิบัติในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนิน

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU Inboxปี3ยินดีบัณฑิตราชภัฏเชียงใหม่ด้วยความภาคภูมิใจสู่91ปี

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

รายงานพิเศษฯ 2558 - ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

รายงานพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558 - โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในวันบัณฑิตานุสรณ์

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

รายงานพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558 - ภาพบรรยากาศวันซ้อมใหญ่ (ไม่สวมครุย)

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

วิดีทัศน์ เชิดชูเกียรติ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2558

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

สกู๊ปพิเศษ 201058 - พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

สกู๊ปพิเศษ 191058 - พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

สกู๊ปพิเศษ 201058 - พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

สกู๊ปพิเศษ 211058 - พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

สกู๊ปพิเศษ 211058 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

สกู๊ปพิเศษ 221058 - พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

สกู๊ปพิเศษ 221058 - พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

สกู๊ปพิเศษ 221058 - พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU InBoxปี3NO.16เปิดโลกกิจกรรม

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU Inbox ปี3NO.17ยี่เป็งเชียงใหม่ท่องเที่่ยวสุขใจไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU InBoxปี3NO 18 Fit and Firm For Healthy

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU InBox นิเทศโชว์ ลับ19

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU Inboxปี3NO.19Digital photo Exhibition

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU Inbox ปี4no.1CMRUต้อนรับสมาชิกใหม่รั้วดำเหลือง

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU InBoxปี4no.2open house satit cmru

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruInBoxปี4no.3มร.ชม.แหล่งเรียนรู้สืบสานศิลปวัฒนธรรม

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU inBox Saving Waterปี4no.4คลายร้อนลดวิกฤตแล้ง

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU InBoxปี4NO.5สุขภาพดีจากภายในเริ่มต้นที่อาหาร

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruInBoxปี4No.6october6University

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruInBoxปี4No.7ชมรมพุทธศาสตร์ศรัทธากับความสุขที่ยั่งยืน

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruInBoxปี4no.8MEDIA CMRUเรียนรู้สื่ออย่างสร้างสรรค์ cmruinbox cmruinbox

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU Inboxปี4no.9โครงการสะพานลอยที่ถูกลืม

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่10เมษายน60

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่3เมษายน2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่27มีนาคม2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่20มีนาคม2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่13มีนาคม2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ 6 มี.ค.2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่27ก.พ.2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่20ก.พ.2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่13กุมภาพันธ์2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่6กุมภาพันธ์2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่30มกราคม2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่วันที่23มกราคม2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่16ม.ค.2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่9ม.ค.2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่2ม.ค.2560

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่26ธ.ค.2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBoxปี1 no.29 ตอนเปิดกล่องนิฮงไซ - นิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 16

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU INBOXปี1no.28 "เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา"

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinboxปี1อยากให้รู้ว่ารักแม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBoxปี1no.27FreshyConcert2013

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinboxปี1no.26วันภาษาไทยแห่งชาติ

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

Cmru Inboxปี1no.24 รับน้องสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBox ปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2556

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMcmru inboxปี1 no.25 ทิศทางการศึกษาและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

Cmruinboxปี1no.23การจัดการน้ำบนเวทีนานาชาติ

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruinboxปี1no.22เปิดเทอมสดใสต้อนรับน้องใหม่CMRU

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruinboxปี1no.21สังคมปลอดบุหรี่ชีวีมีสุข

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU inBoxปี1No.20เปิดครัวคหกรรม

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruinboxปี1no.19องค์พระมหาเจดีย์ปูชนียสถานล้านนา

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruinboxปี1no.18เล่นน้ำปี๋ใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักวัฒนธรรม

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinboxปี1no.16ART youth camp

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU inBox ปี1No.17 ปิดเทอมสร้างสรรค์ วัยมันส์ราชภัฏเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU inBoxปี1 Special OpenEyes Open Mind

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruinboxปี1no.15สถาบันล้านนาศึกษา

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruinboxปี1no.14ศูนย์เกาหลีศึกษา

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU inBoxปี1no.13นางสาวเชียงใหม่ 2556

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU inBoxปี1no.12 กีฬามหาวิทยาลัยพลบดีเกมส์

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruinboxปี1Special:nithedshow16

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruinboxปี1no.11รำลึกพระคุณครู 1

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

cmruinbox ปี1no.10 ท่องวิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU inBoxปี1no. 9 ส่งสุขปีใหม่ Happy New Year 2013

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU inbox ปี1No.8 ตอน adiCET ต้นแบบชุมชนสีเขียว

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRUinBox ปี 1 No.7 พ่อ...สุดยอดฮีโร่ในดวงใจ

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU inBox ปี 1 Number 6

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU inBox ปี1no.5 ทำไมต้อง 3G

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU inBox ปี1no.4 ทองกวาว ดนตรี เสียงเพลง มิตรภาพ

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU inBox ปี1no.3 ภาษาวัยรุ่นจะบรรจุในพจนานุกรมไทย

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU inBox ปี1no.2 เตรียมตัวดี งานสัมมนาย่อมสำเร็จอย่างง่ายดาย

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

CMRU inBox ปี1no.1 International cooking school by IC CMRU

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่19ธ.ค.2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่5ธ.ค.2559สัมภาษณ์ตัวแทนบัณฑิตรุ่นที่40

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่28พ.ย.2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่21พ.ย.2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่14พ.ย.2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่7พ.ย.2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ What’s happening CMRU

what's happening CMRU2559no.9เชิญร่วมโครงการบรรณารักษ์พบเพื่อนเรียนรู้

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่31ต.ค.2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่17ตุลาคม2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่10ต.ค.2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่3ต.ค2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่26ก.ย.2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่19ก.ย.2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่12กันยายน2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่5กันยายน2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่29ส.ค.2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่22สิงหาคม2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการเรื่องเล่าชาวราชภัฏ

เรื่องเล่าชาวราชภัฏ - นักศึกษาทุนพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการเรื่องเล่าชาวราชภัฏ

เรื่องเล่าชาวราชภัฏ - เครื่องวัดความอ่อนตัว 3 in 1

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการเรื่องเล่าชาวราชภัฏ

เรื่องเล่าชาวราชภัฏ - I am Twister

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการเรื่องเล่าชาวราชภัฏ

เรื่องเล่าชาวราชภัฏ - SMART HOME บ้านอัจฉริยะ

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการเรื่องเล่าชาวราชภัฏ

เรื่องเล่าชาวราชภัฏ - adiCET แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน สู่เมืองสีเขียวแห่งอาเซียน

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการเรื่องเล่าชาวราชภัฏ

เรื่องเล่าชาวราชภัฏ - สาวน้อยหน้าหวานกับการชกมวยสมัครเล่น

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

TV SPOTver.2มร.ชม.เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรปัญญาสมวาร1ธันวาคม2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

TV SPOTมร.ชม.เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรปัญญาสมวาร1ธันวาคม2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่15ส.ค.2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่8สิงหาคม2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่1สิงหาคม2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่25กรกฎาคม2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่18กรกฎาคม2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่11กรกฎาคม2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่4กรกฎาคม2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่27มิถุนายน2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่20มิถุนายน2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่13มิ.ย.2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่6มิถุนายน2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่30พฤษภาคม2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่23พฤษภาคม2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่16พฤษภาคม2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่9พ.ค.2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่2พ.ค.2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่25เมษายน2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่18เมษายน2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการเรื่องเล่าชาวราชภัฏ

เรื่องเล่าชาวราชภัฏ JOB FAIR BY CMRU

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่11เมษายน2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

TV spotมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยปีการศึกษา59

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

TV spot ราชภัฏเชียงใหม่รับนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่4เมษายน2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

spot30ปีคิดถึงนิเทศศาสตร์

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่28มีนาคม2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่21มีนาคม2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการเรื่องเล่าชาวราชภัฏ

เรื่องเล่าราชภัฏ ตอน เครื่องวัดความอ่อนตัว 3 in 1

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการเรื่องเล่าชาวราชภัฏ

เรื่องเล่าชาวราชภัฏนักศึกษาทุนพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่14มีนาคม2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

TV Spot เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟราชภัฏสัมพันธ์2016

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่7มีนาคม2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการเรื่องเล่าชาวราชภัฏ

เรื่องเล่าชาวราชภัฏ ตอน I am Twister กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการเรื่องเล่าชาวราชภัฏ

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวันที่ 18 มกราคม 2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่

รายการทันราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวันที่ 4 มกราคม 2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

TV spotรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ2559

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2013

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

รายการ CMRU Inbox

Cmru Inbox Number 24 รับน้องสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

รับน้องขึ้นดอย CMRU'55 by ปักตะไคร้

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

สื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์

สีสันแห่งชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อรับชม