สาม + สาม =?
หก

: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

: 053-885395-7

: 053-885319

: 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300