พิงค์ราชภัฏ


Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 16 - 30 เมษายน 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 1 - 15 เมษายน 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 16-31 มีนาคม 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 16 - 31 มกราคม 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 1 - 15 มกราคม 2565

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 21 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 16 - 30 กันยายน 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 1 - 15 กันยายน 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 16 -31 สิงหาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 16-30 มิถุนายน 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 16-30 เมษายน 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 1 - 15 เมษายน 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 16 -31 มีนาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 16 - 31 มกราคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 1-15 มกราคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 17 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2563

Ping Rajabhat ปีที่ 17 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2563

Ping Rajabhat ปีที่ 17 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 16 -30 พฤศจิกายน 2563

Ping Rajabhat ปีที่ 17 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2563

Ping Rajabhat ปีที่ 17 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 16-31 ตุลาคม 2563

Ping Rajabhat ปีที่ 17 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2563

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2563

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม 2563

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 9 กันยายน 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่16 ฉบับที่ 4 เมษายน 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่16 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 15 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2561

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 15 ฉบับที่ี 11 พฤศจิกายน 2561

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 15 ฉบับที่ี 10 ตุลาคม 2561

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 15 ฉบับที่ี 9 กันยายน 2561

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 15 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2561

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 15 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2561

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2561

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2561

วารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 เมษายน 2561

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่15ฉบับที่3มีนาคม2561

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่15ฉบับที่2กุมภาพันธ์2561

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่15ฉบับที่1มกราคม2561

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับที่12 ธันวาคม2560

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับที่11 พฤศจิกายน2560

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับที่10 ตุลาคม2560

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับ9กันยายน2560

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับ8สิงหาคม2560

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับ7กรกฎาคม2560

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับ6มิถุนายน2560 Welcome to CMRU

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับ5พฤษภาคม2560 1พ.ค.2560 93 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับ4เมษายน2560 6เรื่องดีปีใหม่เมืองสืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

วารสารพิงค์ราชภัฏปีที่14ฉบับ3มีนาคม25607ปีแห่งพลังงานชุมชน7ปีGreen city 7ปี adiCET 700 กิโลวัตต์

วารสารพิงค์ราชภัฏฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์2560ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลร.9

วารสารพิงค์ราชภัฏฉบับประจำเดือนมกราคม2560พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือประจำปี2559

วารสารพิงค์ราชภัฏฉบับประจำเดือนธันวาคม2559

วารสารพิงค์ราชภัฏฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน2559

วารสารพิงค์ราชภัฏฉบับประจำเดือนตุลาคม2559

วารสารพิงค์ราชภัฏฉบับประจำเดือนกันยายน 2559

วารสารพิงค์ราชภัฏฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2559

วารสารพิงค์ราชภัฏฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2559

วารสารพิงค์ราชภัฏ ฉบับประจำเดือนมิถุนายน2559

โปสเตอร์


เรือชนะคลื่น ประจำปี 2564

เรือชนะคลื่น ประจำปี 2563

เรือชนะคลื่น 2562

เอกสาร KM PR วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เทคนิคการเป็นพิธีกร

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มร.ชม. ครั้งที่ 1