ราชภัฏเชียงใหม่แสดงความอาลัยแด่ในหลวง ร.9 ผศ.พรพิมล วงศ์สุข