ราชภัฏเชียงใหม่แสดงความอาลัยแด่ร 9 นายจันทร์ตี บาน