รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่23พฤษภาคม2559