รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่30พฤษภาคม2559