รายการทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ประจำวันที่18กรกฎาคม2559