เรื่องเล่าชาวราชภัฏ - เครื่องวัดความอ่อนตัว 3 in 1