สกู๊ปพิเศษ 201058 - พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม