ข้อมูลข่าวสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558 - ข้อปฏิบัติในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนิน