รายงานพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ 2558 - แนะนำจุดจอดรถและจุดอำนวยความสะดวกในหอประชุมฯ