คำขอบคุณอาเซียน


คำขอบคุณ และ คำบอกรัก ในภาษาอาเซียน

เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาตนเองให้เข้าสู่ประเทศสมาคมอาเซียน เรามาเรียนรู้ภาษา คำบอกรักและคำขอบคุณในภาษาอาเซียนกันเถอะ

AEC อาเซียน

AEC อาเซียน

คำขอโทษ ของอาเซียน

ไทย : ขอโทษ ครับ / ค่ะ
ลาว : ขอโทด
อินโดนีเซีย : เปอ มิ สิ /นิ วา กัง
พม่า : ควินโละ บ่าหน่อ
กัมพูชา : ขยมโซ้มโต๊ก
เวียดนาม : ซิน โหลย (Xin Loi)
สิงค์โปร์ :
มาเลเซีย : (มาอาฟ) maaf
บรูไน :
ฟิลิปปินส์ : มาวาลาง-กาลัง

คำขอบคุณ ของอาเซียน

ไทย : ขอบคุณ / ขอบใจ
ลาว : ขอบใจ
อินโดนีเซีย : เตอร ริมา กาสิ/ มาตู สุค สมา
พม่า : เจซูติน บาแด
กัมพูชา : ออกุน, ออกุนเจริญ
เวียดนาม : ตาม เบียด (Tam Biet)
สิงค์โปร์ :
มาเลเซีย : เตริมา กะชิ Terima kasih
บรูไน :
ฟิลิปปินส์ : Maraming Salamat มารามิงสลามัต

คำบอกรัก ของอาเซียน

ไทย : ผมรักคุณ / ฉันรักคุณ / ฉันรักเธอ
ลาว : ข้อยฮักเจ้า
อินโดนีเซีย : ซายา จินตา ปาดามู
พม่า : จิต พา เด (chit pa de)
กัมพูชา : บอง สรัน โอน (Bon sro Iahn oon)
เวียดนาม : ตอย ยิ่ว เอ๋ม (Toi yue em)
สิงค์โปร์ : หว่อ ไอ้ นี่
มาเลเซีย : ซายา จินตามู (Saya cintamu)
บรูไน : ซายอ ซูกอ มากัน
ฟิลิปปินส์ : มาฮาลกิตา (Mahal kita)